top of page

MOŻEMY POMÓC !

LICZY SIĘ CZAS !

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY !

patronat i wsparcie akcji:

logo sport masters.png
lion.gif

Niebieskie Karty to procedura, podczas której przedstawiciele różnych instytucji publicznych współpracują ze sobą, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W skład specjalnego zespołu wchodzą, między innymi policjant, psycholog, lekarz, pracownik społeczny. Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo.

About & Subscribe
bottom of page